pc蛋蛋

用户名: 密码: 免费注册 会员服务
网站导航 | 设为pc蛋蛋 | 化工字典 | English
 • 化工产品
  化工产品:
  详细介绍:
  产品名称:胡薄荷酮 中文别名: 5-甲基-2-异丙基..
  企业名称:
  化工产品:
  详细介绍:
  产品名称:匹可硫酸钠 中文别名:吡苯氧磺钠; 4,4..
  企业名称:
  化工产品:
  详细介绍:
  产品名称:盐酸奈必洛尔 中文别名:奈必洛尔盐酸盐;奈比洛尔盐酸盐;双[..
  企业名称:
  化工产品:
  详细介绍:
  熔点:277C-278C 熊果酸 外观:浅黄绿色至浅棕色粉末。具特殊的..
  企业名称: